Privacy Policy

scroll down

Privacy Policy

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE/REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24§ (3) bekezdés alapján a FITOUT Befejező Építő-Szakipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a társaságnál alkalmazandó általános adatvédelmi szabályokról.

A Társaság, mint adatkezelő adatai és elérhetőségei

FITOUT Befejező Építő-Szakipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: FITOUT ZRT.
Székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 37-39.
Adószáma: 25358733-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048561
Telefonos elérhetősége: +36 1 705 8773

1. A Társaság adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenysége

1.1. Szolgáltatások-nyújtásával összefüggő adatkezelések

A Társaság elsősorban befejező szakipari tevékenységet, illetve egyéb építőipari tevékenységet végez.

 • a.) A Társaság szolgáltatásai nyújtásának, valamint a Társaság beszerzéseinek szükségszerű velejárója szerződések megkötése és kezelése, kapcsolattartás a szerződéses partnerrel, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, melyek személyes adat kezelést valósíthatnak meg. A szerződéses jogviszonyokban egyes adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, más esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, bizonyos esetekben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, és az is előfordul, hogy az adatkezelésre bármelyik fél jogos érdeke alapján kerül sor. A Társaság 2.5 M összeget elérő készpénz teljesítést nem fogad el (kizárólag bankszámla utalást), így Pmt. szerinti ügyfél azonosítást nem köteles végezni.Az ügyfelekkel/beszállítókkal kötött szerződéssel érintett adatok kezelése egyrészről a szerződéses példányok papír alapú irattárazásával, másrészről az adatoknak elektronikus mentésével valósul meg.
Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Magánszemély szerződéses partner adatainak kezelése
 • Név
 • Lakcím
 • Névjegykártya (ahol felmerül)
 • Bankszámlaszám (ahol szükséges)
Szerződő partner azonosítása, szerződés teljesítése Szerződéses kötelezettség teljesítése Érintett Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Kapcsolattartó megjelölése esetén:

 • Kapcsolattartó neve
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Beosztása
 • Névjegykártya (ahol felmerül)
Kapcsolattartás a szerződő partnerrel Szerződéses kötelezettség teljesítése Kapcsolattartó megjelölése esetén az adatok forrása a szerződéses partner Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói
 • Számlázási adatok
Bizonylatok kiállítása Jogszabály: Számviteli tv. 165.§. (1) bek. Érintett Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói
Jogi személy szerződéses partner adatainak kezelése
 • Jogi személy képviseletében eljáró személy neve
 • Beosztása
 • Névjegykártya (ahol felmerül)
Szerződő partner azonosítása, szerződés teljesítése Szerződéses kötelezettség teljesítése Érintett Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói
 • Kapcsolattartó neve
 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Beosztása
 • Névjegykártya (ahol felmerül)
Kapcsolattartás a szerződő partnerrel Szerződéses kötelezettség teljesítése Érintett
vagy amennyiben nem azonos a képviselővel, akkor az adatok forrása a jogi személy képviselője
Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói

1.2. Postázás, futárszolgálattal érkező levelek során kezelt személyes adatok kezelése

A Társaságnak címzett postai, futárszolgálati küldeményeket a Társaság minden esetben iktatja és lefűzi, majd a szkennelt dokumentumot az illetékes részére továbbítja a Társaságon belül. A postai küldeményben szerepelő esetleges személyeket érintő adatokat Társaság kezeli.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Postai, futárszolgálattal érkező küldemények iktatása
 • kézhezvett küldeményekben szereplő személyes adatok
Küldemények iktatása az illetékesnek való továbbítás és utólagos visszakereshetőség érdekében

Jogos érdek a Társaság jogszerű működéséhez

Hatósági megkeresés esetén a megkeresésben foglalt jogszabályi hivatkozás alapján, törvényes kötelezettség teljesítése

Postai küldemény feladója Társaságon belül az illetékes munkatárs vagy a postai küldeményben megjelölt személy/személyek

A postai küldemények megőrzési ideje, azok tartalmától függ. A tárolás addig történik, míg az adatkezelés célja megvalósul, de maximum öt évig, kivéve, ha a jogszabály ettől eltérő megőrzési időt ír elő.

1.3. A központi e-mail címre érkező, valamint a www.fitout.hu felületen és telefonon történő megkeresések kezelése, mentése

A központi e-mail címre, érkezett megkereséseket az arra felhatalmazással rendelkező kolléga fogadja és továbbítja a Társaságon belül, ezzel kapcsolatosan a megkeresésekben szereplő esetleges személyes adatok kezelésére kerül sor. A beérkező megkereséseket tartalmazó üzenetek manuálisan leválogatásra és a jogosultsággal rendelkező ügyintézőhöz továbbításra kerülnek, majd ezt követően a beérkezési felületen a megkeresések manuálisan törlésre kerülnek.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Beérkező elektronikus megkeresések fogadása
 • beérkező elektronikus küldeményekben szereplő személyes adatok
Elektronikus küldemények szervezeten belüli illetékesnek való továbbítása Jogos érdek a Társaság jogszerű működéséhez Érintett A Társaság munkavállalói, adatfeldolgozói

1.4. Állásra központi e-mail címen történő jelentkezés

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei
Álláspályázat születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, illetve minden adat, amit a pályázó átad jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése Az érintett hozzájárulása Érintett Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, adatfeldolgozók

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

1.5. Tájékoztató cookiek (sütik) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5) Társaság honlapján (www.fitout.hu) alkalmazott sütik:

A következő cookie-kat használja az oldal név szerint:

 • hl: utoljára használt oldal nyelve (hu vagy en). A cookie navigál a magyar vagy angol aloldalra. Bár nyelvváltó nincs, de keresőből vagy a böngésző nyelve alapján beeshet az angol oldalra (alapértelmezett a magyar).
 • PHPSESSID: munkamenet azonosító. Normál használatban nem jön létre, csak ha valaki az admin oldalra megy.
 • cookieconsent_status: az alsó cookie elfogadó sáv ide tárolja le hogy a felhasználó hozzájárult-e az alkalmazott sütikhez.

1.6. Egyéb, a jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelések

A Társaság a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére.

1.7. A Társaság adatfeldolgozói

A Társaság jelenlegi adatfeldolgozói:

Virgo Creative Kft (1074 Budapest, Dohány u. 12.)– weblapüzemeltetés

Major Péter e.v. (1211 Budapest, Kossuth L. u. 79. B fszt 1.) – IT

Dászkál és Schümeky Ügyvédi Iroda – jogi szolgáltatás

Fabo-Markt Könyvelő és Adótanácsadó Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 1. E ép. Fszt 2.) – könyvelés, bérszámfejtés

Szerencsésné Jakubovics Erika (3070 Bátonyterenye, Szabadság út 35.) – könyvvizsgáló

2. Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, a weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

3.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát Ön szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e az ön személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik, ezt haladéktalanul jelezze hogy az adatot javíthassuk a nyilvántartásunkban.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatást ad ezen címzettekről.

3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja)
 • az érintett visszavonja a az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl. ha hatóság előírja)

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről akivel, illetve, amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek)
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapul adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

3.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy a munkáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

3.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3.8. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatvédelmi Hatóság adatai

Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Rövidített neve: NAIH
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.

1. 2018. május 25.   Első kiadás
2.      
3.      
4.      
5.